Västergryt

2013-10-11 10.56.04

Gryt, Ösmo. 9 x 240 W med Involar modulväxelriktare. Elmätare med E-logger och dessutom EgenEls direktmätning för elceertifikat på hela produktionen.

Jag har köpt mycket LiFePO-battericeller till några olika båtprojekt och de senare åren har dessa tagits från GWL i Tjeckien och inte direkt från Kina.

De säljer också solpaneler och växelriktare till mycket bra priser och jag har försett taket på mitt kontorshus med 9 x 240 W med en Involar växelriktare på varje. Med rimliga beräkningsmodeller så producerar jag energi för ungefär 65 öre/kWh. Jag tog hem 25 st paneler samtidigt och fick litet rabatter. Åtta st finns på Muskö och lika många finns i en batterianläggning på Skogsö, alltså utan nätanslutning (eller “off grid” som det heter på svenska).

Kontorshusets tak har en del skuggning av träd, främst och vår. Vår granne i söder, Nynäs gods, har avverkat gammelskogen i söder och som en följd av det har en av de skuggande björkarna blåst omkull och det känns inte som om vi skulle vilja ta bort alla träden. Det är dags att ta ned några träd, men en stor del av året så går solen högt över trädkronorna, andelen solenergi som är möjlig att producera under tiden november – februari är ändå ganska liten.

Den högsta effektavläsning som noterats är 2,2 kW, klar himmel, ljusbrytning i molnkant och kall vind spm kyler panelerna. Med solpanelloggningen så får man ju ett tydligt incitament att följa årstidernas växlingar!

Min utrustning:

  • Tryckimpregnerade träreglar på plåttak, lutning 26 grader, riktning SSV. Reglarna har fästs på vinkelkonsoler som dragits med farmarskruv i underliggande balkar. Gummiduk mellan konsolerna och takplåten så det blir tätt (fast det är svårt att tänka sig speciellt mycket vatten under panelerna, de täcker i stort sett hela taket från nocken):
    Screenshot from 2013-11-29 11:47:57
  • 9 st 240 W-paneler, 9 st Involar-invertrar och 3 st matningskablar från GWL i Tjeckien.
  • Panelfästen från AluCon, 4 st avslutningsfäste 40 mm och 16 st mellanfästen.
  • Din-skenemonterad trefas elmätare och logger 2020 från Energibutiken.
  • Nätägare Kraftringen AB (f d Nynäshamns energi), har varit snabba och bra att ha att göra med (det är ju inte många som kan promenera till nätägarens kontor på några minuter!).
  • Köpare av överskott även det Kraftringen, köper överskott för 1 kr/kWh.
  • Separat mätare till Svenska Kraftnät via EgenEl som mäter hela produktionen för ursprungsgaranti och elcertifikat, vilket ger ca 20 öre/kWh.
  • Trolig årsproduktion ca 1600-1800 kWh.

Utbyggnad

Att jag valde taket på kontoret var ju delvis att det var en bra första anläggning, lätt att komma upp och meka men ändå rimligt placerad och orienterad. En logisk utbyggnad är stalltaket:

2013-10-11_11.59.16

Den skarpa iakttagaren ser att det är ett delvis rostigt plåttak, att riktningen är mera västlig och att vinkeln är bra. Den instinktiva reaktionen på rosten är att tänka “byt plåt”, men jag har pratat med andra med liknande tak och enligt samstämmiga utlåtanden så håller taket 20-30 år till om det får linoljefärg på sig.

För stalltaket så har jag skaffat 18 st 100 W tunnfilmspaneler, dvs 1,8 kW. Jämfört med kristallina paneler så är verkningsgraden bara hälften, men kostnaden, räknat per kW installerad effekt, är mycket lägre. För den som inte är rädd för litet besvär så finns det paneler att få tag på ned emot 200 EUR/kW och då är det så billigt att man kan börja jämföra med kvadratmeterkostnaden för takplåt.

Stalltaksinstallationen får panelerna i två seriekopplade slingor med 9 i varje till en 2 kW begagnad växelriktare, inköpt på secondsol.de.

Så här ser taket ut just nu, redo för att ta emot 3 x 3 paneler på sydöstra halvan:

2014-07-18 08.31.51

Tanken är att sätta lika många paneler mot den andra gaveln och behålla en “klätterväg” i mitten.

Det går sakta framåt med stallet:

2014-09-04 11.16.17

Och nu är hälften uppe:

2014-09-17 11.12.31

/Anders