Produktion Västergryt

Anläggningen har en egen elmätare och pulserna från den loggas via en logger 2020 från energibutiken.se. Här är produktionen de senaste 30 dygnen [kWh/dygn]:

Effekten de senaste sju dygnen:

Senaste 12 timmarna:

Att effekten fluktuerar så kraftigt vintertid förklaras av att det är mycket träd söderut. I december 2014 blåste flera granar omkull, så det är litet mer fri sikt numera. Här är en panoramabild tagen 25/11 2013 kl 14.24 från en plats ungefär mitt för takets panelrad (hängrännan skymtar längst ute till höger i bilden):

2013-11-25 14.23.52