Våra installationer

Här under finns beskrivningar av våra anläggningar. Uppgifterna kommer från användarna och det kan skilja åtskilligt i hur de beskrivs eller hur mycket data som är med.

Det viktigaste är dock “inspirationsfaktorn”, vi förutsätter att de som är intresserade ges möjlighet att titta på olika lösningar och diskutera med ägarna.

Vi vill alltså gärna att du som är mikroproducent och som tycker att du vill vara med och informera andra hur just du gjort att vara med här.