Tunnfilm eller kristallina?

Solceller är underbart. Helt fantastiskt. Men det finns en hake. De består av metaller som kräver smutsig gruvbrytning.

Eftersom lagret i tunnfilmspanelerna är hundra gånger tunnare än i de kristallina panelerna, blir det ekologiska fotavtrycket hundra gånger mindre för varje panel.

Dessutom gör det tunna skiktet att tunnfilmspanelerna har bättre effekt vid mulet väder, dvs när instrålningen är svagare. Detta beror på att de har en annan spektral känslighet än kristallina paneler.

Fördelar med tunnfilmspaneler:

  • Billigare per watt
  • Kräver mindre miljöförstörande gruvbrytning än kristallina
  • Har högre verkningsgrad vid mulet väder
  • Har lägre temperaturkoefficient, dvs man förlorar mindre effekt av att panelerna värms upp.

Nackdelar med tunnfilmspaneler:

  • Ger mindre effekt per ytenhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>