Stöd från Energimyndigheten

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet ges till installation av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2016.

  1. Fyll i stödblankett (länk) och skicka till länsstyrelsen. Du kan söka stödet både i förväg och i efterskott.
  2. Du kommer att få besked om du beviljas stöd. Om det inte finns ledigt stöd under innevarande år hamnar din ansökan automatiskt i kö för att få stöd nästa år.
  3. Om du beviljats stöd är det bara att redovisa dina utgifter med kopia på kvitton. Stödet är 35% av kostnaderna, både för material och arbete. Kan dock inte kombineras med rotavdrag.

Här på Energimyndighetens hemsida finns mer info!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>