Steg för steg till din egen anläggning

Så här enkelt kommer du igång med egen sol-el!

 1. Fundera på om du vill söka stöd från Energimyndigheten till din anläggning. Solel är dock lönsamt även utan bidrag, bidraget påverkar bara hur snabbt anläggningen betalar av sig själv.
 2. Se till att du har ett elbolag som vill betala för din överskottsproduktion. Några exempel på elbolag som kan tänka sig att köpa solel från din anläggning är ETC el, Telge energi och Falkenberg energi.
 3. Bestäm dig för om du vill ha kristallina eller tunnfilmspaneler.
 4. Bestäm dig för hur du vill omvandla panelernas likström till växelström. Mikroinvertrar (en inverter under varje panel) eller en större inverter för hela anläggningen?
 5. Kontakta en behörig elektriker som har kunskap om sol-el och som vill hjälpa dig med inkopplingen.
 6. Gör en föranmälan till bolaget som äger elnätet där du bor och berätta att du kommer att koppla in din anläggning. Du får ett godkännande i retur.
 7. Köp: paneler, invertrar, elmätare (krav om du ska få stöd från Energimyndigheten), kablar och fästen, tex via secondsol.de
 8. Sätt upp panelerna!
 9. Låt elektrikern komma och koppla ihop panelerna med ditt elskåp.
 10. Du och din elektriker fyller i en färdiganmälan till bolaget som äger elnätet där du bor.
 11. Nätägaren kommer då att installera en elmätare för timdebitering, det är de skyldiga till enligt riksdagsbeslut. Det är en mätare som mäter både vad du förbrukar och matar ut till elnätet, och en förutsättning för att du ska kunna få betalt för din överskottsel. När detta är klart skickar nätägaren en bekräftelse på att inkopplingen är utförd.
 12. Nu kan du höra av dig till det elbolag som du köper el av, och teckna ett nytt avtal om att de ska köpa den överskottsel som du inte själv använder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>