Har regeringen skjutit sig i foten eller?

Jag fick denna text från Gunnar Fredriksson, Senior Advisor på branschföreningen Svensk Energi:

“Jag tror inte att du är ensam om att leva i Limbo just nu, även vi på Svensk Energi är ytterligt konfunderade över vad som egentligen kommer att bli slutprodukten. Mycket bra att du tar upp detta med departementet – ju fler som vaknar desto bättre. Precis som du har jag hyst stora förhoppningar om det kommande systemet och det är inte mer än någon månad sedan som vi såg att det (kanske) är något skumt.

Det är precis som du säger och orsaken till det ligger i hur ellagen är utformad (tror jag). Någonstans sägs i alla fall att om man överlåter en enda kWh så räknas man som näringsidkare och då ska man betala energiskatt på den produktion som man konsumerar själv. Läget har dessutom blivit ytterligare komplicerat. Det råder nu också delade meningar om man verkligen ska kunna sälja elen till högstbjudande, eller om det bara är de 60 örena som ska räknas som inkomst. Enligt hur vi tolkar vad som står i proppen så får man i alla fall ingå avtal med annan än den som har mottagningsplikten – och varför skulle man göra det om man inte får ersättning? I betänkandet står explicit att man ska uppmuntra till att ge ersättning.

Denna fråga tror vi alltså är någorlunda nära ett klargörande, men energiskatten på egen förbrukning verkar svår att komma ifrån. Möjligen (troligen) går det om du inte säljer en enda kWh. Sedan kan man ju förstås undra hur de ska veta hur mycket du konsumerar “inhouse”, det finns ju ingen mätare för detta.

Du kan vara helt säker på att vi jobbar med frågan. Vi tror och hoppas att det hela är ett flagrant misstag som kommer att ordna upp sig, men när?”

/Anders

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skattetrassel?

Om de nya skatteavdragsreglerna ska börja gälla från halvårsskiftet så måste man ändå inse att halva april har gått nu och att frånvaron av besked inger oro.

Det skulle kunna vara så att det planerade nya regelverket gör att en mikroproducent kan bli skattskyldig för den el som produceras. Lagtexten är diffus och det som gör att vi inte behöver betala elskatt på det som rinner ur solpanelerna är ingen författning utan endast ett s k “Ställningstagande” från Skatteverket (Dnr/målnr/löpnr: 131 651138-11/111 för den som vill läsa).

Jag fick del av ett rykte och protesterade att det kan ju bara inte vara så, men tydligen är det svårt att få besked.

Eftersom detta vore ren och skär katastrof totade jag raskt ihop ett mail till IT- och näringsministern: Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

55,3 cent/Wp…

…kan man få paneler för hos EV. Eftersom de redan verkar vara billigast så finns det väl just ingen som håller emot och trycker ned priset, men ned mot 53 ska vara möjligt!

Skillnaden är ju hu rsom helst inte så stor så att man behöver gråta blod om man vill köpa, det är ju ganska bra priser och redan “lönsamt” (men ett sådant slitet ord…) bortom allt tvivel!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

56,8 kWh/kWp i mars månad…

…i Västergryt, eller 122,7 kWh totalt för månaden.

Dessutom kan man enkelt se att detta med ljusbrytning i moln stämmer, dagens högsta effekt är 2,17 kW, vilket ju är högt med tanke på den nominellt installerade effekten 2,16 kWp. Med tanke på solens väg över himlavalvet i relation till takets lutning är en sådan effekt i fortvarighet inte möjlig, maximal minutavläsning de senaste dagarna vid samma tidpunkt (korrigerat för sommartid) vid kristallklart väder är mer rimliga 1,43 kW.

Det spelar naturligtvis också in att det kyliga vädret och perioder av molnskugga håller cellerna kalla. Invertrarna ska kunna ge maximalt 235 W/st (= 2,115 kW), så det är t o m tänkbart att det är de som begränsat effekten.

Hur som helst så är det kul!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

56 -> 53 cent/Wp från 1 april.

…i alla fall om man får tro detta referat. Det ska bli intressant att se om t ex EV-power följer med ned.

Eller är det ett aprilskämt?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Prispress!

SolEl i Dalby, www.soleldalby.se, har på sin hemsida tysktillverkade 255 W-paneler för ett pris vi nog inte sett från en svensk leverantör tidigare. 7 kr/Wp inklusive svensk moms motsvarar ju ganska bra vad våra tjeckiska vänner lyckats åstadkomma, med den fundamentala skillnaden att de ju då redan är i Sverige.

Trots att det vore lätt att utbrista något om att “billigare blir det inte” bör man dock komma ihåg att priset inom unionen hålls uppe på en konstlat hög nivå genom en överenskommelse mellan EU och Kina, Bengt S har tidigare rapporterat om att det verkliga priset snarare borde ligga vid eller under 0,5 USD/Wp i volym.

Men alldeles oavsett hur man räknar så måste det ändå vara en bra idé att installera om man har lämpligt tak/lämplig plats även om man bara skulle se uteslutande ekonomiskt på det. Vilket antagligen få gör…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nu rasar det in vårfotoner!

5,6 kWh inmatad energi idag, 5,4 igår, 5,2 i förrgår och 4,7 dagen innan och dessutom nytt all time high 1,34 kW effekt idag i Västergryt! Men det är ju 2,16 kWp installerat så all de siffrorna borde ju knäckas snart nog igen. Det är dock regn och rusk på väg även om blåsippan ute i backarna står…

Edit 17 mars: Regn och rusk blev det, och helt onödig snö i natt, men nytt allt time high 6,5 kWh igår 16 mars!

Den här kurvan finns på flera sajter och kommer från Energimyndigheten, men den förtjänar att spridas:

Det innebär ju att landets totala solelsproduktionskapacitet fördubblades under 2013, vilket ju är helt anmärkningsvärt!

Där finns en väldig massa hängivna entusiaster bakom dessa siffror och även om det kanske är svårt att tro att installerad kapacitet fördubblas i år igen så installeras det friskt!

Även undertecknad tycker det ser litet pinsamt ut med det tomma stalltaket som ligger där i solen och gottar sig, så det finns planer på att få dit drygt 3 kW till. Frågeställningen är om det kanske vore bättre att satsa på andra typer av invertrar för en sådan yta som inte har samma trädskuggningsproblematik som kontorets tak har.

/Anders

Posted in Uncategorized | Leave a comment

20,5 kWh i februari i Västergryt…

…eller 9,49 kWh/kW, inte så tokigt med alla träd ändå!

Men då kan man notera att mer än hälften av det kom in vecka 8, enstaka soliga dagar har väldigt stor betydelse i en eljest mörk och mulen vintermånad. /Anders

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Noterat 0,74 kW idag och effekt kl 8-17…

…i Västergryt, nu kommer solen!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

60 öre/kWh skatteåterbäring

Regeringen har lämnat den väntade lagrådsremissen och det torde i alla fall undanröja tveksamheter om vad som kommer att gälla. I korthet 60 öre/kWh skatteåterbäring på inmatad el och så får man sälja elen bäst man kan (det lär nog dröja ett tag innan energibolagen positionerar sig), liksom att man får försöka sälja sina elcertifikat.

Vi ska försöka tota ihop eller länka till komplettast möjliga “howto”, detta med ursprungsgarantier, elcertifikat och Cesar-konto är bökigt, men egentligen nog inte svårt. Det är dock viktigt att alla solcellsägare gör sig det besväret, vi är nämligen väldigt många! 

Riktigt hur nätägare och elleveerantörer/köpare reagerar på detta är ju inte helt klart, EgenEl har deklarerat att man förstätter att köpa el för 1 kr/kWh fram till halvårsskiftet samt att man därefter får spotpriset och så får man tillgodogöra sig skatteåterbäringen och sälja sina elcertifikat och det verkar rimligt att andra gör ungefär likadant. Intressant är dock att EgenEl håller på att ta fram en elmätare som ska kommunicera med Svenska Kraftnät så att man kan få elcertifikat för hela sin produktion, alltså bara inte överskottet.

Men tänk så mycket enklare det hade varit med kvittning rakt av!

Posted in Uncategorized | Leave a comment