Skaffa egna solpaneler

Solel är lönsamt även utan bidrag, och du kan få ner priset genom att göra jobbet själv. Båda innehavarna av anläggningarna på den här sidan har själva importerat och monterat sina paneler.

Här finns steg-för-steg-info om vägen till din egen anläggning för solceller: Så gör du.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sammanfattning av myndighetsläget

För den som vill skaffa sig en överblick över statligt/kommunalt stöd till solceller och inte orkar läsa de senaste månadernas inlägg så kommer här en sammanfattning:

  • Under regeringens snart åtta år vid styret så har frågan om stöd till solceller och mikroproduktion utretts i omgånger under i princip hela tiden. Alla har kommit fram till att nettodebitering (dvs att den el man inte kan förbruka själv “lånar man ut” till nätet för att förbruka vid ett annat tillfälle) vore enkelt, pedagogiskt och effektivt. Detta är också det normala inom unionen och i Nordamerika.
  • Anders Borg hävdar bestämt att detta vore olagligt med hänsyn till momsdirektivet (ni som är tillräckligt gamla för att komma ihåg Gunnar Sträng behöver bara tänka vitt hår, litet mera kagge och hängslen, arrogansen finns redan där…). Det finns ett antal länder som uppenbarligen inte vet om det och dessutom så pågår det ett EU-finansierat projekt om just detta på Cypern. Obegripligt! Någon har fel här, väldigt fel.
  • Istället så föreslog regeringen ett system med skatteåterbäring, där man skulle få 60 öre återbäring per inmatad kWh och då antog de flesta att det skulle innebära att man ovanpå detta skulle förhandla sig till att få nordpools spotpris, ca 40 öre. Allt detta skulle träda i kraft 1 juli, men trots en större mängd skattejurister i hela processen så stötte det på formella hinder och trots Anna-Karin Hatts bestämda försäkran om att hur det skulle bli så har hela förslaget totalhavererat. I praktiken innebär det att vi är tillbaka till det som gällde innan regeringen gav sig in i soppan och att man säljer sitt elöverskott för i de flesta fall 1 kr/kWh, vilket är bra betalt.
  • Man har rätt att ställa ut ursprungsgaranti och utfärda elecertifikat för hela sin produktion (alltså även det man förbrukar själv), vilket ger ytterligare ca 20 öre/kWh, men det kräver en hel del myndighetsakrobatik, alt ett avtal med EgenEl.
  • Det statliga solcellsbidraget betalar 35 % av investeringen och detta gäller till och med 2016. Problemet är bara att pengarna är och kanske förblir slut, även detta ett helt märkligt myndighetsutövande.
  • Momsen då slutligen, Skatteverket har yttrat sig och anser att rättsläget är helt klarlagt och menar att för att kunna sälja sin överskottsel så måste man momsregistrera sig, något som elhandlarna (utom Vattenfall) hittills struntat helt i. Som en extra krydda så finns det dessutom en prejudicerande EU-dom som sannolikt gör att det svenska förbudet mot att göra  momsavdrag för en privatbostad olagligt enligt EU-rätt.

Detta var en kort sammanfattning. Det är lätt att inse att sista ordet inte är sagt i någon av delfrågorna och att i princip allt kan ändras efter valet, men det är svårt att sätta något annat betyg än underkänt för regeringens hantering.

Som slutkläm kan man dock ändå konstatera att det tveklöst är lönsamt med solceller. Vilken “pay off-tid” man kan få på sin investering beror väldigt mycket på hur mycket man gör själv.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Läs! Noga!

Skatteverket skriver så här och det har framställts som ett positivt besked.

I mörkret finns det två ljuspunkter, dels behöver vi inte betala elskatt på egen förbrukning och dels behöver vi inte betala inkomstskatt på försäljning.

Men i övrigt så menar alltså tydligen skatteverket på fullt allvar  att vi alla måste vara momsregistrerade!

Såhär står det: “Skatteverket anser att rättsläget är klarlagt. Det är därmed en ekonomisk verksamhet när en solcellsanläggning installeras på en villa och man mot ersättning kontinuerligt säljer antingen all el eller endast överskottselen in på elnätet. Någon beloppsgräns finns inte för mervärdesskatten. Skyldigheten att registrera sig för och betala mervärdesskatt gäller alltså oavsett belopp.”

Betänk då också att detta égentligen inte alls handlar om skatteåterbäringsförslaget. Däremot så hade vi ju sannolikt sluppit allt detta tramsande om regeringen hade gått på utredningarnas linje och drivit igenom nettodebiteringen.

Regeringen genom Anna-Karin Hatt har ju franställt detta som att “nu tar vi nya tag!” och andra dimridåer, men den bistra verkligheten är ju att vår statminister Borg ju faktiskt inte vill.

Det blir debatt i Riksdagen 25 juni och givetevis kommer de som slåss för nettodebitering att göra allt vad som står i deras makt. Vilket ju dessvärre hjälper föga eftersom ju SD ju är emot alltihop.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Det bidde en tumme ;-(

Enligt uppgift så kommer skatteutskottet att bordlägga frågan om skatteåterbäring den 12 juni, vilket då innebär att frågan hänskjuts till den nya riksdagen i höst.

Trist för oss alla som vill framåt i detta och sannolikt kämpigt för de som lever på att installera. Sannolikt så innebär ju det att vi ska inrikta oss på att det blir nettodebitering till slut, men det är väl oklart med vilken tidshorisont. Alliansblocket ville ju ha sin komplexa skatteåterbäringslösning, de rödgröna den enkla och lättfattliga nettodebiteringen och slutligen SD vill inte ha något alls.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Skatteåterbäring osannolik

Den ständigt välformulerade Bengt skriver litet uppgivet att det börjar förefalla osannolikt att vi får de föreslagna ändringarna i skattelagstiftningen i enlighet med regeringens proposition och det är vi väl många som redan börjat tro.

Även om det nyss slutförda valet “bara” var till EU-parlamentet så anar vi väl en ny parlamentarisk situation i höst, som sannolikt kommer att trycka på hårt för nettodebitering. Vi får ju bara hoppas att det inte innebär att frågan ska utredas ytterligare sju år!

Den nuvarande regeringen har i princip utrett detta med nettodebitering under hela sina två mandatperioder och i elfte timmen istället kommit med ett avvikande förslag baserat på skatteåterbäring men tydligen ändå misslyckats med att ta det igenom papperskvarnarna på upploppet.

Det är inte riktigt vad man skulle kalla regeringsduglighet.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nettodebitering vs EU:s momsregler

En av skribenterna på solcellforum.se, Nelos, har plockat fram videoklipp från Riksdagens debatt om detta. Antingen fattas det någon väsentlig pusselbit i den informationen eller så vilar regeringsmakten och dess proposition om skatteåterbäring på lösan grund eller egentligen rena gyttjan.

Lyssna/titta själva här (Vimeo).

Om ni bara vill lyssna.

Har jag missförstått något fundamentalt eller är det verkligen så väldigt illa att regeringsmaktens beslut vilar på “att någon hört att någon i EU har sagt något”? Man känner sig väldigt maktlös och inte alls imponerad!

/Anders

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Byt elhandlare!

Det kan vara värt att notera att det som påpekas om trassel med momsregistrering inte har ett dyft med regeringens skatteåterbäringsproposition att göra, de har bara dykt upp i debatten samtidigt (och påhejade av Svensk Energi).

Den överskottsel man säljer tillbaka har man ju redan köpt och betalat både elskatt och moms för eftersom samtliga scenarier för mikroproduktion förutsätter att man är nettokonsument. Då blir det lika orimligt att kräva att man ska vara momsregistrerad som att kräva att man ska visa att man är momsregistrerad om man lämnar tillbaka något man köpt.

Så, för att citera ytterligare ett blogginlägg, nämligen herr EgenEl himself, som bl a skriver att Om Vattenfall eller annat stort bolag begär att du ska bli momsregistrerad för att sälja till dem… byt bolag.”, när storbolagen upptäcker det blir det nog ett snabbt stopp för de dumheterna.

Däremot, för de som ju faktiskt är egna företagare så finns det skäl att kontemplera över konsekvenserna av det nya begreppet “ekonomisk verksamhet” som, till skillnad från det tidigare “näringsverksamhet” inte vilar på någon beloppsgräns.

Det skulle i en del fall kunna vara vettigt att inte vara mikroproducent utan snarare “småskalig producent”, men det finns en del frågetecken om tolkning av regler. Bland annat så åker man ju på abonnemangskostnader för separata in- och utmatningsabonnemang och den kostnaden blir ju ganska lätt en alltför stor andel av omsättningen.

Men det kan vara värt att räkna på.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Röriga dagar

Det har varit en rörig vecka för solcellsfantaster, men efter gårdagens inlägg i Ekot och dagens reportage i Vetenskapsradion Klotet så har energiministern uttalat sig

Den alltid lika välformulerade Bengt Stridh är som vanligt informativ:

Min tro är att vi alla kan börja tänka framåt igen nu. Det kan bli nödvändigt med någon justering med tanke på ny skrivning om detta med “ekonomisk verksamhet” som nytt begrepp istället för “näringsverksamhet”, men det torde vara helt klart vilken regeringens målsättning är.

Så upp på taket mer er nu och kolla var takstolarna finns!

/Anders

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Stalltaksvideo!

Stalltaksvideo

(alternativ videokälla vimeo här)

Denna lilla videosnutt visar på bekymren med träd. Första bilden är tagen kl 14:35 och sedan var 10:e minut, vilket visas med 2 bilder/sekund.

Det är inte helt självklart hur man ska göra med optimering av växelriktare. Taket ligger ganska mycket åt väster, det borde framgå av skuggan av skorstenen. Maximalt skulle det vara möjligt att ha tre rader med 7, 7 och högst upp 6 paneler, alltså 20 x 250 Wp, totalt 5 kWp.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Debatt

Förra inlägget lade jag upp på flera ställen och det resulterade i en del svar. Vi får nog ändå anta att det nog blir som vi trott och regeringen avsett, med 60 öre skatterabatt, spotpris och elcertifikat, men det skadar sannerligen inte att röra om i grytan och det finns en del frågetecken att grotta i och det är ett par röriga månader för nätägarna

I alla händelser så är det tänkt att frågan ska upp i riksdagen den 8:e maj och där finns regeringens proposition samt motioner från (MP), (V) och (S). Motionerna är i princip alla likalydande och hemställer att propositionen avslås och föreslår istället ren nettodebitering. Men det var ju inget nytt.

But it ain’t over until the fat lady sings!

/Anders

Posted in Uncategorized | Leave a comment