Loppebo

Arbottna, Muskö

2013-11-17 14.24.038 x 240 W polykristallina paneler med en Involar-inverter till varje panel (s.k. mikroinverter).

Solpaneler måste inte sitta på taket! Eftersom taket på Loppebo vetter åt öster respektive väster och skuggas av stora, vackra träd, blev valet att placera solpanelerna på marken.

Fördelar med markmontering:

  • Panelerna kan placeras på en så skuggfri del av tomten som möjligt.
  • De kan riktas rakt mot söder i en optimal vinkel (40% lutning)
  • Eftersom luften cirkulerar fritt under panelerna tappas mindre verkningsgrad pga upphettning.
  • Dessutom bildar de ett praktiskt regnskydd.

Markställningen är byggd av reglar som står på färdiga betongplintar. Stolpskor hade också kunnat användas.

Totala materialkostnader för hela installationen: ca 29 000 kronor.

Panelerna är polykristallina eftersom dessa dominerat marknaden. Tunnfilmspaneler är mindre miljöbelastande och billigare i inköp och särdeles lämpliga för markmontering eftersom de tar lite större yta per watt.