Länkar

  • Bengts villablogg.  Bengt Stridh har en respektingivande kunskap, något han delar med sig av frikostigt, hans hemsida rymmer enorma mängder information. Ingående läsning rekommenderas starkt! Bengt har kommenteringsfunktionen i WordPress igång och det uppstår ofta litet debatt, men där har inte funnits något egentligt forum, utan man har får ge sig tid att läsa. Bengtt har emellertid i nocember 2014 flyttat sin blogg och drar i samband med det igång ett forum.
  • Egen El. Kopplingen till förlaget Etc, politiskt och journalistiskt, är möjligen inte sjävklar för alla, men få har väl direkt och indirekt medverkat till att så många solcellsinstallationer blivit till som Johan Ehrenberg.
  • Kontinentala postorderföretag, t ex www.photovoltaik-shop.com och http://www.ev-power.eu. Tjeckerna är vassa på paneler, 0,53 EUR/W även i små volymer är bra (tjeckisk moms tillkommer dock, men den är lägre än den svenska). Den tyska handelsplatsen secondsol.de köper och säljer partier av solpaneler. Prisnivån verkar utgå från en “tysk” och litet högre nivå, men man kan göra kap, i synnerhet om man letar efter tunnfilmspaneler.
  • Diskussionsfora om solel där man kan blöta och stöta sina idéer är enormt värdefulla. Själva vitsen är att många läser och svarar och det verkar som om www.solcellforum.se är störst. I www.byggahus.se/forum/solenergi-vindkraft/ finns en litet, men ingen stor aktivitet. Tips emottages tacksamt.
  • Anders www.jangoteknik.se står till förfogande om det skulle vara till nytta, liksom www.qe.se om någon har ett akut behov av NMEA-pryttlar.

Mer kommer…