Ny skatt på större solcellsanläggningar?

Den rödgröna regeringen föreslår att elskatt om 30 öre/kWh ska tas ut i producentledet för solcellsanläggningar större än 144 kW nominell effekt. Detta motsvarar ungefär 1000 kvm med dagens paneler och berör alltså knappast oss hemsolcellsägare.

Det är ytterst egendomligt att effektgränsen skulle räknas per org-nummer, vilket då innebär att t ex ICA-butiker (som ju alla är separata bolag), många bostadsrättsföreningar och småindustrier torde kunna fylla sina tak med solpaneler, men däremot då inte Coop-butiker, större byggnader eller företag med flera byggnader. Regeringen kryper bakom att “detta inte var tänkt som en stimulans”, men den bistra sanningen är att för installationer som inte räknas som mikroproducenter och som måste kunna bära sin ekonomi baserat på på marknadspriset så lägger det i praktiken en våt filt över de flesta litet större projekt.

Ännu mer obegripligt och fullständigt galet är att ett sådant förslag kommer från en rödgrön regering och vi får hoppas att detta bara var ett gigantiskt misstag.

Det har också sagts att det hela skulle vara ett krav från Norge som skulle motsätta sig andra stimulansåtgärder än elcertifikat, men just det låter uppriktigt sagt som för dumt för att vara sant.

Alldeles uansett så är det djupt olyckligt, det planeras många litet större anläggningar och det förefaller troligt att de flesta av dessa planer nu utgår eller i bästa fall skalas ned till 143 kW.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>