Evighetsprojektet nettodebitering/skatteåterbäring igen

I våras var vi ganska säkra på att den dåvarande regeringens förslag om skatteåterbäring 60 öre/kWh skulle införas från halvårsskiftet, men det stötte på patrull och skapade mycket frustration och ledde till ett slags “Vilda Västern-situation” där ingen visste någonting.

Så är det fortfarande, men mitt uppe i alltihop verkar det som om riksdagen faktiskt tagit nödvändiga beslut så att skatteåterbäringspaketet faktiskt börjar gälla från årsskiftet, dvs om 8 dagar!

Det är svårt att riktigt förstå hur det gått till och jag tänker inte ta gift på det, men det verkar som om det faktikst är så.

För oss som är elkunder hos Kraftringen och dessutom har egen elcertifikatsmätare ser det just nu ut som så från årsskiftet:

1,75 kr/kWh i ersättning elhandel för såld el
0,60 kr/kWh i skatteåterbäring för såld el
0,20 kr/kWh (cirka) i elcertifikat för all producerad el
0.05 kr/kWh i ersätnning nätnytta för såld el
Detta innebär alltså 2,60 kr/kWh totalt för sålt elöverskott! Enda smolket i bägaren är ju då att man enligt skatteverket måste betala in moms på 1,75 kr, dvs att totala ersättningen blir 2,25 kr/kWh, men det är likväl väldigt mycket bättre än vad någon i sin vildaste fantasi hade vågat hoppas.

En riktigt rejäl vulgärkalkyl som utgår från att man köper tunnfilmsceller för 0,20 EUR/W skulle då innebära att förväntad årsproduktion skulle kunna tänkas bli 1 kWh/W och och en payoff-tid på ett år! Jo, det tillkommer växelriktare, mekanik och installation, men ändå!

Det finns anledning att tro att momsredovisningsskyldigheten kommer att tas bort och att det införs en beloppsgräns som det var för och det finns dessutomn anledning att tro att sådana ersättningsvivåer som 1,75 kr/kWh inte kommer att bestå utan ersättas av spotpriset, men det är ändå helt anmärkningsvärt.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>