Egen förbrukning vs överskott

I många kalkyler brukar man, i brist på bättre data, ansätta att man förbrukar hälften av sin produktion själv.

Baserat på upplupna data från Västergryt ser det ut sålunda i verkligheten för 2014:

Screenshot from 2014-10-24 10:58:30

Det borde vara rimligt att anta att när man bygger ut anläggningen så borde andelen tid när man är nettoproducent öka och därmed andelen såld el, även om det sambandet inte är självklart.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>