4 467 ansökningar i kö!

I Energimyndighetens månadsrapport för augusti kan man se att det per sista augusti låg 4 467 ansökningar om bidrag i kö. Det går inte att utläsa vilket sökt belopp som ligger i kön, men om man antar att bidraget per anläggning är ungefär som för hittills beviljade bidrag så hamnar man troligen över 600 milj kr, vilket då förvandlar regeringens påfyllning av bidraget till något som närmast liknar ett skämt!

…eller kanske just valfläsk?

Man kan också göra en annan reflektion, totalt antal beviljade ansökningar är 2 762 st och det ligger nästan dubbelt så många och vängar på behandling. Det tyder på att den kraftiga ökningen av antalet solcellsägare fortsätter.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>