Sammanfattning av myndighetsläget

För den som vill skaffa sig en överblick över statligt/kommunalt stöd till solceller och inte orkar läsa de senaste månadernas inlägg så kommer här en sammanfattning:

  • Under regeringens snart åtta år vid styret så har frågan om stöd till solceller och mikroproduktion utretts i omgånger under i princip hela tiden. Alla har kommit fram till att nettodebitering (dvs att den el man inte kan förbruka själv “lånar man ut” till nätet för att förbruka vid ett annat tillfälle) vore enkelt, pedagogiskt och effektivt. Detta är också det normala inom unionen och i Nordamerika.
  • Anders Borg hävdar bestämt att detta vore olagligt med hänsyn till momsdirektivet (ni som är tillräckligt gamla för att komma ihåg Gunnar Sträng behöver bara tänka vitt hår, litet mera kagge och hängslen, arrogansen finns redan där…). Det finns ett antal länder som uppenbarligen inte vet om det och dessutom så pågår det ett EU-finansierat projekt om just detta på Cypern. Obegripligt! Någon har fel här, väldigt fel.
  • Istället så föreslog regeringen ett system med skatteåterbäring, där man skulle få 60 öre återbäring per inmatad kWh och då antog de flesta att det skulle innebära att man ovanpå detta skulle förhandla sig till att få nordpools spotpris, ca 40 öre. Allt detta skulle träda i kraft 1 juli, men trots en större mängd skattejurister i hela processen så stötte det på formella hinder och trots Anna-Karin Hatts bestämda försäkran om att hur det skulle bli så har hela förslaget totalhavererat. I praktiken innebär det att vi är tillbaka till det som gällde innan regeringen gav sig in i soppan och att man säljer sitt elöverskott för i de flesta fall 1 kr/kWh, vilket är bra betalt.
  • Man har rätt att ställa ut ursprungsgaranti och utfärda elecertifikat för hela sin produktion (alltså även det man förbrukar själv), vilket ger ytterligare ca 20 öre/kWh, men det kräver en hel del myndighetsakrobatik, alt ett avtal med EgenEl.
  • Det statliga solcellsbidraget betalar 35 % av investeringen och detta gäller till och med 2016. Problemet är bara att pengarna är och kanske förblir slut, även detta ett helt märkligt myndighetsutövande.
  • Momsen då slutligen, Skatteverket har yttrat sig och anser att rättsläget är helt klarlagt och menar att för att kunna sälja sin överskottsel så måste man momsregistrera sig, något som elhandlarna (utom Vattenfall) hittills struntat helt i. Som en extra krydda så finns det dessutom en prejudicerande EU-dom som sannolikt gör att det svenska förbudet mot att göra  momsavdrag för en privatbostad olagligt enligt EU-rätt.

Detta var en kort sammanfattning. Det är lätt att inse att sista ordet inte är sagt i någon av delfrågorna och att i princip allt kan ändras efter valet, men det är svårt att sätta något annat betyg än underkänt för regeringens hantering.

Som slutkläm kan man dock ändå konstatera att det tveklöst är lönsamt med solceller. Vilken “pay off-tid” man kan få på sin investering beror väldigt mycket på hur mycket man gör själv.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>