Läs! Noga!

Skatteverket skriver så här och det har framställts som ett positivt besked.

I mörkret finns det två ljuspunkter, dels behöver vi inte betala elskatt på egen förbrukning och dels behöver vi inte betala inkomstskatt på försäljning.

Men i övrigt så menar alltså tydligen skatteverket på fullt allvar  att vi alla måste vara momsregistrerade!

Såhär står det: “Skatteverket anser att rättsläget är klarlagt. Det är därmed en ekonomisk verksamhet när en solcellsanläggning installeras på en villa och man mot ersättning kontinuerligt säljer antingen all el eller endast överskottselen in på elnätet. Någon beloppsgräns finns inte för mervärdesskatten. Skyldigheten att registrera sig för och betala mervärdesskatt gäller alltså oavsett belopp.”

Betänk då också att detta égentligen inte alls handlar om skatteåterbäringsförslaget. Däremot så hade vi ju sannolikt sluppit allt detta tramsande om regeringen hade gått på utredningarnas linje och drivit igenom nettodebiteringen.

Regeringen genom Anna-Karin Hatt har ju franställt detta som att “nu tar vi nya tag!” och andra dimridåer, men den bistra verkligheten är ju att vår statminister Borg ju faktiskt inte vill.

Det blir debatt i Riksdagen 25 juni och givetevis kommer de som slåss för nettodebitering att göra allt vad som står i deras makt. Vilket ju dessvärre hjälper föga eftersom ju SD ju är emot alltihop.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>