Skatteåterbäring osannolik

Den ständigt välformulerade Bengt skriver litet uppgivet att det börjar förefalla osannolikt att vi får de föreslagna ändringarna i skattelagstiftningen i enlighet med regeringens proposition och det är vi väl många som redan börjat tro.

Även om det nyss slutförda valet “bara” var till EU-parlamentet så anar vi väl en ny parlamentarisk situation i höst, som sannolikt kommer att trycka på hårt för nettodebitering. Vi får ju bara hoppas att det inte innebär att frågan ska utredas ytterligare sju år!

Den nuvarande regeringen har i princip utrett detta med nettodebitering under hela sina två mandatperioder och i elfte timmen istället kommit med ett avvikande förslag baserat på skatteåterbäring men tydligen ändå misslyckats med att ta det igenom papperskvarnarna på upploppet.

Det är inte riktigt vad man skulle kalla regeringsduglighet.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>