Debatt

Förra inlägget lade jag upp på flera ställen och det resulterade i en del svar. Vi får nog ändå anta att det nog blir som vi trott och regeringen avsett, med 60 öre skatterabatt, spotpris och elcertifikat, men det skadar sannerligen inte att röra om i grytan och det finns en del frågetecken att grotta i och det är ett par röriga månader för nätägarna

I alla händelser så är det tänkt att frågan ska upp i riksdagen den 8:e maj och där finns regeringens proposition samt motioner från (MP), (V) och (S). Motionerna är i princip alla likalydande och hemställer att propositionen avslås och föreslår istället ren nettodebitering. Men det var ju inget nytt.

But it ain’t over until the fat lady sings!

/Anders

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.