Samma destruktiva politik…

Vår bloggranne Bengt Stridh sammanfattar situationen väl och man undrar återigen om politiker och tjänstemän lever i samma värld?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Produktion Västergryt 2015

Screenshot from 2015-11-17 10:58:34

Data för november och december är från 2014

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny skatt på större solcellsanläggningar?

Den rödgröna regeringen föreslår att elskatt om 30 öre/kWh ska tas ut i producentledet för solcellsanläggningar större än 144 kW nominell effekt. Detta motsvarar ungefär 1000 kvm med dagens paneler och berör alltså knappast oss hemsolcellsägare.

Det är ytterst egendomligt att effektgränsen skulle räknas per org-nummer, vilket då innebär att t ex ICA-butiker (som ju alla är separata bolag), många bostadsrättsföreningar och småindustrier torde kunna fylla sina tak med solpaneler, men däremot då inte Coop-butiker, större byggnader eller företag med flera byggnader. Regeringen kryper bakom att “detta inte var tänkt som en stimulans”, men den bistra sanningen är att för installationer som inte räknas som mikroproducenter och som måste kunna bära sin ekonomi baserat på på marknadspriset så lägger det i praktiken en våt filt över de flesta litet större projekt.

Ännu mer obegripligt och fullständigt galet är att ett sådant förslag kommer från en rödgrön regering och vi får hoppas att detta bara var ett gigantiskt misstag.

Det har också sagts att det hela skulle vara ett krav från Norge som skulle motsätta sig andra stimulansåtgärder än elcertifikat, men just det låter uppriktigt sagt som för dumt för att vara sant.

Alldeles uansett så är det djupt olyckligt, det planeras många litet större anläggningar och det förefaller troligt att de flesta av dessa planer nu utgår eller i bästa fall skalas ned till 143 kW.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vi är en av de 60 Grönaste Bloggarna 2014…

…enligt Greenmatch.

60 Grönaste Bloggarna 2014

Vi får tacka för uppmärksamheten.

Nynäshamnsavdelningen av Natruskyddsföreningen var på studiebesök i Västergryt i början av februari och pratade solenergi. Dagen till ära var solpanelerna rensopade från snö, något som egentligen inte är meningsfullt, den årstiden  är bidraget ändå så litet, men någonstans kring den 15 februari börjar det återigen bli meningsfull produktion.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Evighetsprojektet nettodebitering/skatteåterbäring igen

I våras var vi ganska säkra på att den dåvarande regeringens förslag om skatteåterbäring 60 öre/kWh skulle införas från halvårsskiftet, men det stötte på patrull och skapade mycket frustration och ledde till ett slags “Vilda Västern-situation” där ingen visste någonting.

Så är det fortfarande, men mitt uppe i alltihop verkar det som om riksdagen faktiskt tagit nödvändiga beslut så att skatteåterbäringspaketet faktiskt börjar gälla från årsskiftet, dvs om 8 dagar!

Det är svårt att riktigt förstå hur det gått till och jag tänker inte ta gift på det, men det verkar som om det faktikst är så.

För oss som är elkunder hos Kraftringen och dessutom har egen elcertifikatsmätare ser det just nu ut som så från årsskiftet:

1,75 kr/kWh i ersättning elhandel för såld el
0,60 kr/kWh i skatteåterbäring för såld el
0,20 kr/kWh (cirka) i elcertifikat för all producerad el
0.05 kr/kWh i ersätnning nätnytta för såld el
Detta innebär alltså 2,60 kr/kWh totalt för sålt elöverskott! Enda smolket i bägaren är ju då att man enligt skatteverket måste betala in moms på 1,75 kr, dvs att totala ersättningen blir 2,25 kr/kWh, men det är likväl väldigt mycket bättre än vad någon i sin vildaste fantasi hade vågat hoppas.

En riktigt rejäl vulgärkalkyl som utgår från att man köper tunnfilmsceller för 0,20 EUR/W skulle då innebära att förväntad årsproduktion skulle kunna tänkas bli 1 kWh/W och och en payoff-tid på ett år! Jo, det tillkommer växelriktare, mekanik och installation, men ändå!

Det finns anledning att tro att momsredovisningsskyldigheten kommer att tas bort och att det införs en beloppsgräns som det var för och det finns dessutomn anledning att tro att sådana ersättningsvivåer som 1,75 kr/kWh inte kommer att bestå utan ersättas av spotpriset, men det är ändå helt anmärkningsvärt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bengts villablogg flyttar från Vi i Villa!

Bengt driver sedan flera år en välbesökt hemsida med massor av kunskap och han har beslutata sig för att flytta den till egen domän: http://bengtsvillablogg.info/.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Egen förbrukning vs överskott

I många kalkyler brukar man, i brist på bättre data, ansätta att man förbrukar hälften av sin produktion själv.

Baserat på upplupna data från Västergryt ser det ut sålunda i verkligheten för 2014:

Screenshot from 2014-10-24 10:58:30

Det borde vara rimligt att anta att när man bygger ut anläggningen så borde andelen tid när man är nettoproducent öka och därmed andelen såld el, även om det sambandet inte är självklart.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nu är vi där, till slut…

Ni som läst har sett att hela problemställningen om hur vi ska ha det med solenergi i landet liksom gått i stå och vi har fått skjuta upp alla frågeställningar till “efter valet”. Men nu är vi där, dock kanske inte riktigt på det viset de flesta trott.

Alla partier utom SD, som är helt emot, säger sig vilja stödja solcellsutbyggnad.

MP, V och S förespråkar nettodebitering för elhandeln, dvs att det överskott man matar in i nätet “lånar man ut” för senare förbrukning, ett enkelt och lättfattligt system.

När det gäller M, C, FP och KD så har man istället förespråkat en ganska krystad lösning med skatteåterbäring, trots att ett antal utredningar under de två mandatperioderna förespråkat nettodebitering, sannolikt för att finansministern hävdat att nettodebitering vore oförenligt med EU:s momsdirektiv. Den reformen skulle trätt i kraft sistlidna halvårsskifte, men stötte även den på något regelbesvär i EU-byråkratin och ströks.

Nu får vi en regering som vi inte vet mycket om, men den blir utan Borg och vad som händer med solenergin är väl inget som står särskilt högt på prioritetslistan!

Nettodebitering vs skatteåterbäring (eller annan lösning): Inget av blocken har majoritet, svårt att sia om vad som händer.

Solcellsbidrag: Nuvarande regelverk med 35 % statligt stöd gäller ett par år till, men anslagna medel räcker inte alls. Troligen fylls det på med mera pengar, men det är oklart.

Elcertifikat: Möjligheten att sälja elcertikat lever sitt eget liv under systemets löptid. Möjligen kan politiska påtryckningar göra att systemet förenklas, kravet på timmätning är  t ex fullständigt absurt för mikroproducenter som typiskt solar ihop ett par elcertifikat om året.

Momsdebaclet: Skatteverkets krav på momsregistrering lever väl också sitt eget liv utanför riksdagen, men lagstiftningen är sannolikt olaglig från EU:s horisont.

Alldeles oavsett allt detta så installeras det solenergi som aldrig förr och det rimligaste är att anta att dagens situation består tills vidare!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

4 467 ansökningar i kö!

I Energimyndighetens månadsrapport för augusti kan man se att det per sista augusti låg 4 467 ansökningar om bidrag i kö. Det går inte att utläsa vilket sökt belopp som ligger i kön, men om man antar att bidraget per anläggning är ungefär som för hittills beviljade bidrag så hamnar man troligen över 600 milj kr, vilket då förvandlar regeringens påfyllning av bidraget till något som närmast liknar ett skämt!

…eller kanske just valfläsk?

Man kan också göra en annan reflektion, totalt antal beviljade ansökningar är 2 762 st och det ligger nästan dubbelt så många och vängar på behandling. Det tyder på att den kraftiga ökningen av antalet solcellsägare fortsätter.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Påfyllning av solcellsbidrag 50 milj

…eller, kanske uttryckt litet mera krasst, Valfläsk!

Det är ganska svårt att inte tro att det finns en samband mellan instundande valdag, DN:s artikel idag och att regeringen tydligen just har fyllt på solcellsbidraget med 50 miljoner kr.

Otillräckligt, otydligt, ofärdigt och alldeles för sent tycker vi solcellsfantaster!

Men ni som ens planerar att installera, fyll i en ansökan och skicka in så ni har er plats i kön, det går både att utöka, minska och helt kliva ur efterpå. 35% av investeringen i bidrag är aldrig fel! Det kostar bara besväret.

Posted in Uncategorized | Leave a comment